Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecane

Wyższy poziom

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
Mt 28, 16-20
«Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami». Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. To fragment dzisiejszego pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». Tak kończy się opisujący świętowane dziś Wniebowstąpienie Pańskie fragment Ewangelii.
Jak można odejść irównocześnie zapewniać że się zostaje? Czy to figura retoryczna? Często podobnie kończą się rozmaite melodramaty…

Najnowsze posty

Na zawsze

Droga,prawda,życie